Μαθήματα που απευθύνονται σε Εκπαιδευτές.

Αυτή η ενότητα κατάρτισης ασχολείται με την κατάρτιση ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση και των φροντιστών τους. Επικεντρώνεται στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της σωματικής γήρανσης των ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση και είναι δομημένη στα ακόλουθα επιμέρους θέματα:

  • Φυσικοθεραπεία, στάση σώματος και καθιστή θέση
  • Διατροφή, οδοντική φροντίδα και διαταραχές κατάποσης
  • Διαχείριση φαρμάκων
  • Προσαρμοσμένα αθλήματα και φυσικές δραστηριότητες


Αυτή η ενότητα κατάρτισης επικεντρώνεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση της γνωστικής γήρανσης των ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση και διαρθρώνεται στα ακόλουθα υποθέματα:


Αυτή η ενότητα κατάρτισης επικεντρώνεται στη διατήρηση και προώθηση της αυτονομίας και της κοινωνικής ένταξης των ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας γήρανσής τους και διαρθρώνεται στα ακόλουθα υποθέματα: 

 

  • Αυτονομία και ανεξαρτησία

  • Κοινωνικές σχέσεις 

  • Συμμετοχή και δέσμευση